Skip to content

סבתא בתיה

מתכונים מתוך ספר המתכונים האמיתי והאותנטי של סבתא בתיה מנדלסון.
סבתא בתיה עלתה לישראל בשנות ה-20 מריגה.
יחד עם בעלה אריה חיו ברמת גן וגידלו את דליה ז”ל.
במהלך השנים אספה סבתא בתיה עשרות רבות של מתכונים, חלקם לתנור, חלקם למחבת ולפרימוס. המתכונים שלה הפכו לשם דבר בקרב המשפחה והחברים. ספר המתכונים – אוצר מימי המנדט, ראשית שנות המדינה ועד לשנות ה-80, הגיע לידינו ואנו גאים לפרסם כאן את המתכונים ולשמר את זכרה.